Rebox | Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Rebox kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rebox, en/of omdat u
deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rebox verstrekt. Rebox kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM REBOX GEGEVENS NODIG HEEFT
Rebox verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden. Daarnaast kan Rebox uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG REBOX GEGEVENS BEWAART
Rebox bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst
met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Rebox verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rebox worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Rebox gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Rebox maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief
eventuele toekomstige Google Adwords-advertenties van Rebox bij Google zoekresultaatpagina’s zijn, bijvoorbeeld.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website
aan Rebox te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te
kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Rebox heeft hier geen invloed op. Rebox heeft Google geen
toestemming gegeven om via Rebox verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@rebox.tv Rebox zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Rebox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rebox
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat waarmee de data tussen cliënt en server versleuteld wordt
verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rebox verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met Rebox op via info@rebox.tv – www.rebox.tv is een website van Rebox. Rebox is als volgt te bereiken:
Postadres: Hendrik Figeeweg 1X | 2031BJ Haarlem
Vestigingsadres: Hendrik Figeeweg 1X | 2031BJ Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34167597
Telefoon: 023 – 5310883
E-mailadres: info@rebox.tv